Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych - Chojnice

Materiał informacyjny Gminy Miejskiej Chojnice
Udostępnij:

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice, ogłasza

Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych. Zapisanych w KW SL1C/00001620/3 wraz z udziałem w drodze stanowiącej działki o nr ewid.: 5372, zapisanej w KW SL1C/00001620/3 i 574, zapisanej w KW SL1C/00022613/4. Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkalno- usługowej.

Tu podaj tekst alternatywny

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 24 listopada 2021r. o godz. 9.00 w sali nr 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

Wadia na przetargi należy wpłacić do dnia 18 listopada 2021r. na konto Urzędu Miejskiego w Chojnicach w Banku PKO BP S.A. nr 23 1020 2791 0000 7202 0294 2191, w tytule wpisując: imię i nazwisko oferenta oraz nr oferty. Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Chojnicach i opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.miastochojnice.pl/ oraz na stronie internetowej www.miastochojnice.pl. Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, pok.609, tel. (052) 3971800 wew. 74. Burmistrz Miasta Chojnice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Dodaj ogłoszenie