Wyciąg z przetargu: Burmistrz Miasta Chojnice

Artykuł sponsorowany Gmina Miejska Chojnice

wyciąg z przetargu: Burmistrz Miasta Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice, ogłasza

1.Przetarg na sprzedaż prawa własności n/w nieruchomości niezabudowanych:

Przeznaczenie działek: Teren zabudowy mieszkalno- usługowej.

Poprzednie przetargi odbyły się w dniu 10.12.2019 r., 3.03.2020 r. i 23.06.2020 r.

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 2 września 2020 r. o godz. 10.00 w sali nr 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

2. Przetarg na sprzedaż prawa własności n/w nieruchomości niezabudowanych:

Przeznaczenie działek: Teren zabudowy mieszkalno- usługowej.

Poprzedni przetarg odbył się w dniu 23.06.2020 r.

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 2 września 2020r. o godz. 11.00 w sali nr 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

Wadia na przetargi należy wpłacić do dnia 26 sierpnia 2020 r. na konto Urzędu Miejskiego w Chojnicach w Banku PKO BP S.A. nr 23 1020 2791 0000 7202 0294 2191, w tytule wpisując: imię i nazwisko oferenta oraz nr oferty. Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Chojnicach i opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej http:\bip.miastochojnice.pl\oraz na stronie internetowej www.miastochojnice.pl. Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, pok.609, tel. (052) 3971800 wew. 74. Urząd Miejski w Chojnicach zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Dodaj ogłoszenie